Mateřská škola Křesetice

Platby ve školním roce 2016/2017

STRAVNÉ:
Vzhledem k tomu, že naše škola nemá vlastní jídelnu, dovážíme obědy z jídelny MŠ Malešov.

vedoucí jídelny ZŠ a MŠ Malešov: Markéta Chlumská

tel. č. jídelny : 327 595 202   (od 9:30 do 14:00)

tel. č. jídelny : 327 595 110  (od 7:00 do 9:30)

Cena stravného od 1.9. 2017

Děti do 6 let: 38,- Kč   ( přesnídávka 8 Kč, pitný režim 2 Kč, oběd 21 Kč, svačina 7 Kč )

Děti starší 7 let: 39,- Kč  ( přesnídávka 8 Kč, pitný režim 2Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč )

 

Stravné v hotovosti na určitý měsíc musí být zaplaceno nejpozději v posledním týdnu předchozího měsíce ( např. poslední týden v září na říjen).

Placení  v kanceláři vedoucí ŠJ (budova ŠJ a ŠD ZŠ):

(zvonek je z boku budovy)

po   7:30 - 9:30    10:30 - 13:30

út   7:30 - 9:30     10:30 - 14:30

st   7:30 - 9:30      10:30 - 13:30

čt   7:30 - 9:30      10:30 - 13:00

pá   7:30 - 9:30     10:30 - 12:30

Bezhotovostní platby stravného ( z účtu ) se zúčtovávají zpětně za předchozí měsíc.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Malešov : 444493379/0800

                           
 legislativa: 2005/107 Sb. v platném znění, vyhláška o školním stravování

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Stanovuje se pro každý školní rok a to podle skutečných propočtených nákladů na jedno dítě v daném kalendářním roce.

Na školní rok 2019/2020 byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na částku: 400,-Kč/ měsíčně.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.
Úplatu můžete platit buď přímo u pokladní školy p. učitelky Frejlachové nebo na školní účet:
115-5321620297/0100
legislativa:
2005/14 Sb. § 6 vyhláška o předškolním vzdělávání
2004/561 Sb. §123 zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


28. června 2013 (Pá)